Toelichting op coaching en Sentirologie sessies

Hieronder kunt u meer informatie lezen over de werkwijze van Tessa in therapie en coachingssessies. 

Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen besproken:


Algemeen

In gesprek met Tessa. Soms is wat nodig is:

 • begeleiding,
 • een klankbord
 • bespiegeling
 • zakelijk sparren
 • een inzicht gevend gesprek,
 • Een niet reguliere- vorm van EMDR ten behoeve van traumaverwerking,
 • of iets van dit alles gecombineerd.

Altijd in afstemming met datgene wat nodig is en stroomt.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die u bij mij kunnen brengen zijn:

 • gevoel van disbalans
 • zoeken naar richting in werk of privé leven
 • het ervaren van heftige emoties
 • negatieve gedachten
 • negatieve gedragingen, zoals snel geïrriteerd zijn tegen anderen, snel(ler) uitvallen tegen anderen,
 • lusteloosheid, futloosheid
 • lichamelijke klachten
 • trauma's 
 • hulp bij conflicten
 • leren omgaan met paranormaliteit, hoogsensitiviteit
 • leren jezelf te aarden, af te sluiten, te beschermen
 • omgaan met energie
 • angsten
 • en nog vele andere zaken

Ik voel vaak de kern van de problematiek aan bij de cliënt en krijg en geef inzichten of richting (door). De cliënten zelf hebben toegang tot alle kracht, inzicht en wijsheid die nodig is hun eigen weg te bewandelen. In een sessie wordt een beroep gedaan op zowel het onderbewustzijn als het bewustzijn van mensen, om deze kracht naar boven te halen en aan te spreken, waardoor groei en heling ontstaat.

Coaching

Ben je op zoek naar een ondersteunend gesprek, (zakelijk) klankbord of een confronterende spiegel?

Herken je je in een van de volgende situaties?

De balans is verstoord. De balans tussen werk en privé, of de afstemming ontbreekt tussen wat je graag zou willen doen en wat je doet. Of het evenwicht ontbreekt tussen wat je allemaal móet doen en je energie en draagkracht.

Het kan zijn dat bepaalde patronen in je leven spelen. Je hebt het gevoel dat je op je hoede moet zijn, steeds wordt bedrogen door andere mensen. Je belandt steeds in relaties met mensen die vooral aan zichzelf denken. Die koel en afstandelijk reageren, je niet begrijpen of zelfs misbruiken?

 • Je bent bang dat andere mensen zullen zien dat je in werkelijkheid iets niet kan. Bang dat ze zullen zien wie je werkelijk bent. Ben je bang dat mensen je zullen afwijzen?
 • Of je denkt vrijwel alleen aan anderen. Ten koste van je eigen wensen en verlangens.
 • Of raak je in onrustig of zelfs in paniek wanneer iemand om wie je geeft weggaat of dreigt weg te gaan?
 • Ben je bang dat er iets ergs zal gebeuren? Voel je jezelf minder dan anderen? Voel je jezelf ongelukkig? Hoe succesvol je ook bent en voorspoedig het je ook vergaat?
 • Kun je je nauwelijks ontspannen en laat je leuke dingen aan je voorbij gaan?
 • Heb je het idee dat je altijd je best moet doen?

 Dan is coaching wellicht iets voor u.

 Ieder mens ervaart namelijk in zijn leven momenten waarop het niet loopt zoals men graag zou willen. Enkele voorbeelden:

 Werksituaties: 

 • Gebrek aan energie en enthousiasme
 • Je steeds tegen dezelfde soort onprettige situaties aan loopt
 • Moeite met autoriteit en of hiërarchie
 • De inspanning die je verricht staat niet in verhouding tot het resultaat
 • Moeite met veranderingen op het werk
 • Burn out
 • Moeilijk kunnen concentreren 

Privé situaties:

 • Zich steeds herhalende (negatieve of destructieve) patronen in relaties
 • Depressie of aanhoudende / steeds terugkerende somberheid
 • Laag energieniveau
 • Over vermoeidheid
 • Geen nee kunnen zeggen 

In bovenstaande situaties kan een begeleidingstraject bijdragen aan het ontdekken van de achterliggende redenen en helpen bij het zetten van stappen waardoor de situatie wordt verbeterd.

Sentirologie

In de Sentirologie sessies gebruik ik mijn intuïtie om me af te stemmen op mijn cliënt zodat ik de sessie beter kan vorm geven en de cliënt het beste kan begeleiden.

Wil je ook van je (emotionele) pijn af? Ben je toe aan het verwerken van verdriet, angst of nare gebeurtenissen? Of ben je op zoek naar een ondersteunend gesprek, (zakelijk) klankbord of een confronterende spiegel?

Dan is een Sentirologie sessie een goed idee!

Ik maak binnen mijn sentirologische sessies gebruik van (onderdelen van) diverse methoden, invalshoeken en technieken; bij enkele van deze technieken is een korte toelichting geschreven in welke situaties u wellicht hiervan gebruik zou kunnen maken. Ik werk met de principes uit onderstaande technieken en therapievormen, binnen de door mij ontwikkelde methode sentirologie. 


Traumaverwerking

Trauma’s zijn als blokkades die iemands emotionele energie blokkeren. Mensen bestaan uit meerdere energielagen en iedere laag beïnvloed elkaar. We bestaan onder andere uit fysieke energie, emotionele energie, mentale en spirituele energie. Op al deze energielagen kunnen beschadigingen voorkomen. Traumaverwerking zie ik als een proces waarbij ik onderdelen van reguliere technieken zoals EMDR, in een aangepaste vorm toepas in combinatie met mijn inzichten. Een blokkade kun je verminderen of verwijderen en de ruimte die er ontstaat zorgt voor het verdwijnen van emotionele pijn, het stimuleert energetische groei en geeft nieuwe invalshoeken.

Hypnotherapie 

Hypnotherapie is een zeer effectieve therapievorm voor vele klachten. 'Onder hypnose' leert u volledig bewust hoe u de kracht van uw onderbewustzijn kunt inzetten om uw problemen te overwinnen. 

Onder hypnose gaan is een proces waarin u steeds dieper ontspant, waardoor u in een trance geraakt. Vanuit deze trance kunt u op een gewenst niveau aan de slag gaan met uw problemen. Doordat u ontspannen raakt en uw ratio toestemming geeft om uw vraagstukken vanuit een andere staat van bewustzijn te ervaren boort u 'vergeten' herinneringen aan en bent u in staat om op een diep niveau wijzigingen aan te brengen in 'vastzittende' overtuigingen en inprentingen. 

Door het toepassen van diverse technieken kunnen levenservaringen worden verwerkt, patronen worden doorbroken en zelfs verslavingen worden gestopt. 

Informatie over hypnose 

Via deze links kunt u een heldere uitleg zien over hypnose. 

Hypnotherapie versus showhypnose

Hypnotherapie is een proces waarin beleving wordt toegepast om therapeutische doelen te behalen. Showhypnose is een enkelvoudige beleving. Er is een onderscheid te maken tussen deze beide ervaringen. Hypnotherapie is een proces waarbij de trance gebruikt wordt als instrument om u te helpen inzichten te verwerven en vraagstukken op te lossen. Show hypnose is een enkele of op zichzelfstaande beleving welke vaak dient om aan te tonen dat de mens in staat is tot opzienbarende prestaties. 

Hypnotherapie gaat uit van de wonderbaarlijke vermogens van het onderbewuste waarover u ten alle tijden kunt beschikken zonder het roer over te dragen aan de therapeut. U blijft ten alle tijde de regie over uw leven en over uw waarnemingen behouden. In therapie dient hypnose slechts als instument om u vrij te maken van blokkades zodat uw geest in staat is psychische of psychosomatische vraagstukken op te lossen. 

Trance is hierin een natuurlijk instrument welke wordt ingezet om blokkades tijdelijk te deblokkeren of zelfs te verwijderen opdat nieuwe inzichten, overtuigingen, gevoelens en gedragingen kunnen ontstaan. 

Wat is trance? 

Trance is een staat van bewustzijn waarin u zich ontspannen en vrij voelt en waarin u ontvankelijk bent. Trance maakt u geregeld mee in het dagelijkse leven zonder hulp van enig middel noch therapeut. Bijvoorbeeld wanneer u van A naar B reist en 'vergeet' hoe u gereden bent. Of wanneer u op de 'automatische piloot' schakelt van de ene versnelling van uw auto naar de andere zonder na te denken over de bewegingen die uw handen maken in combinatie met uw voeten. Zo ook wanneer u een intrigerend boek leest waar u helemaal in op gaat, of gewoon wanneer u aan het dagdromen bent en even de geluiden om u heen 'niet hoort'. 

Het is een natuurlijke staat van zijn waar u kunt in en uit treden. Vrijwillig en geheel naar keuze. 

Welke vraagstukken of onderwerpen kunt u behandelen met hypnotherapie?

 • Angsten
 • Fobieën
 • Verslavingen (roken, eetverslavingen, werkverslavingen etc.)
 • Ter verwerking van nare levenservaringen en trauma's
 • Het doorbreken van vastzittende patronen, overtuigingen en blokkades op fysiek,  emotioneel, mentaal of spiritueel gebied. 

Relatietherapie

 Ook relaties hebben onderhoud nodig! Loopt het samen niet zoals je wilt? Coaching of therapie kan helpen om patronen te doorbreken... 

Een relatie is een belangrijk uitgangspunt in ons leven. We gaan in ons leven met vele mensen een relatie aan. Een relatie met een partner, met vrienden, collega's, met onze kinderen etc.. 

Relaties kunnen heerlijk zijn, steun en liefde geven, verwarmend zijn. Het is vaak onze grootste wens om geliefd te zijn. Dat er iemand is, die er voor je is als je hem of haar nodig hebt. Iemand die 'blijft' als het spannend wordt. Zowel fysiek als emotioneel aanwezig is. 

En helaas zien we maar al te vaak dat relaties ook moeilijk zijn of om allerlei redenen moeilijk gaan verlopen. En wat doen we dan? We doen elkaar vaak onbewust pijn omdat we iets missen in onze relatie, iets wat we liever dan alles wensen te krijgen. 

Onder meer die onverdeelde aandacht en betrokkenheid, de steun, liefde en aanwezigheid van de ander. 

Ik heb me gespecialiseerd in relatietherapie, een vak apart! Mijn wens is om (partner-)relaties te helpen het verhaal achter hun moeilijkheden te zien, voelen en ervaren! 

Aanmeldingsredenen voor relatiecoaching en –therapie 

De hier onder genoemde relatieproblemen en vragen, worden in het begin vaak genoemd: 

 • We vitten op elkaar en maken veel ruzie!
 • Zij: Hij begrijpt me niet! Hij: Zij geeft alleen maar commentaar, ik doe nooit iets goed!-  
 • Zij: Ik heb het gevoel dat zijn leven maar doorloopt! Ik moet alles alleen doen!
 • Hij: Het is best redelijk zoals het is, ik begrijp niet wat ze eraan vind mankeren!
 • Het is saai en kabbelend geworden.
 • Het is gewoon druk en momenten om te praten hebben we niet!
 • Het was eerst zo anders, nu ziet hij/zij me niet meer staan
 • Hij / zij is er niet voor mij, ik weet niet wat er in hem omgaat, ik voel me zo eenzaam in deze relatie,
 • Ik kan niet met hem / haar praten.
 • Hij/zij is vreemd gegaan, hoe kan ik hier ooit overheen komen!?
 • Ik doe het nooit goed volgens haar, wat ik ook probeer.
 • Ik wil graag maar weet niet hoe en wat ze van me wil
 • Dreigende echtscheiding en niet weten of je verder wilt gaan met de relatie
 • Op een goede manier uit elkaar willen gaan
 • Zij/ Hij heeft geen zin meer in seks.
 • Erectieproblemen met of zonder lichamelijke oorzaak
 • Hij / zij  is zo anders dan ik; we zijn uit elkaar gegroeid
 • Een van beide partners heeft een chronische ziekte gekregen, waardoor er veel veranderd is in de relatie...............en hoe verwerk je dat met elkaar, zodat er meer verbinding ontstaat in plaats van  minder?
 • We weten eigenlijk niet goed of we wel verder met elkaar willen
 • Er zijn traumatische voorvallen (geweest) in de relatie bv: ontrouw van een van de partners; de ene partner was "afwezig" op een belangrijk moment van de ander; ernstige ziekte bij 1 van de partners; ontdekking van een verslaving (porno-, eet-, gok-, verslaving)

Werkwijze: 

Mijn werkwijze omvat het behandelen van een tweetal fases in de therapie: 

In het begin van de begeleiding zal er met name gekeken worden hoe de partners met elkaar omgaan en welke emoties daarbij een rol spelen.De sessies zijn inzichtgevend. 

In de fase daarna, zal er een nieuwe omgangsstijl worden geleerd, die meer veiligheid geeft en meer ruimte voor kwetsbare emoties. Eventuele "relatie-trauma's" (zoals bijvoorbeeld ontrouw, het ontbreken van aanwezigheid van de partner of ontbreken van de emotionele verbinding met de partner op een belangrijk moment in de relatie) zullen dan zeer waarschijnlijk ook aan bod komen. Dit is ook de fase dat problemen echt uitgepraat kunnen worden. Er worden vaardigheden aangeleerd die het paar in staat stelt patronen te doorbreken en te leren op andere manieren met de problemen om te gaan. 

Praktische handvatten om met alledaagse situaties om te gaan, alsmede het analyseren en handvatten om de communicatie te verbeteren worden gedurende de begeleiding gegeven. 

Wat kunt u verwachten van de relatiebegeleiding? 

Een therapie geeft de mogelijkheid om te veranderen en uw relatieproblemen te doen afnemen. Dat kost tijd en energie. 

Waar liefde is is een weg! En waar liefde is is vaak 'de wil' om de problemen aan te pakken. Met die wil en de liefde is er veel mogelijk! Ik geef niet snel op, en zal al mijn kunde en energie inzetten om de kwaliteit van jullie verbinding te verbeteren. 

De volgende veranderingen zie ik vaak: 

 • Dat paren leren zien hoe en waarom ze de connectie en liefde verliezen met elkaar, en dat ze leren de verbinding weer op een prettige manier te maken met elkaar
 • Er komt meer en liefdevollere communicatie; meer openheid en eerlijkheid naar elkaar toe
 • Het paar leert beter te luisteren naar elkaar; ruzies en pijnpunten kunnen uitgewerkt worden. Men leert wat er nu echt gebeurt bij ruzies
 • Er ontstaat meer passie en romantiek, ook op seksueel vlak
 • Problemen worden bespreekbaar gemaakt, misverstanden en kwetsingen kunnen worden vergeven
 • Er ontstaat naar de kinderen toe meer rust en helderheid over de relatie en ook in de opvoeding
 • De problemen van de kinderen (ziekte of  anderszins) veranderen of verdwijnen. Kinderen zitten weer lekkerder in hun vel.

De relatietherapie die ik geef is gebaseerd op de volgende punten: 

 • Ieder mens (kind en volwassene) heeft behoefte aan een veilige verbinding met anderen
 • Is die veiligheid er niet, dan ontwikkelt men een onveilige hechtingsstijl.
 • Een onveilge hechtingsstijl gaat meestal samen met problemen in het omgaan met emoties. Zowel met jezelf als in een intiemere relatie.
 • Relatieproblemen ontstaan meestal door problemen in het omgaan met emoties tussen de 2 partners.
 • Het leren omgaan met emoties helpt de relatie. Op die manier ontstaat er in zicht in en veiligheid met elkaar en wordt de verbinding hechter en de relatie prettig en liefdevol. 

 Alle sessies zijn voor jezelf ter invoeling en worden aangegaan op je eigen verzoek. Tessa claimt geen genezingen, nocht stelt Tessa geen diagnoses en is daartoe niet bevoegd. Wanneer er sprake is van een psychiatrische achtergrond of problematiek welke de coachingsinvalshoek overschrijd kan Tessa geen dienst verlenen. Door middel van haar diensten tracht Tessa het zelfgenezende vermogen van de client te stimuleren waardoor energetische blokkades verminderen en de emotionele, mentale en energetische balans hersteld kan worden.