Het is niet belangrijk hoe vaak je valt, het gaat erom dat je steeds opnieuw opstaat!

Gedicht van William Ernst Henley uit 1875

Invictus

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll.
I am the master of my fate
I am the captain of my soul.

Nederlandse vertaling van Invictus:

Vanuit de nacht die mij bedekt
Aardedonker van pool tot pool
Dank ik welke God dan ook
Voor mijn onoverwinnelijke ziel

In de klauwen van omstandigheden
Gaf ik geen krimp, noch schreeuwde ik het uit
Onder geknuppel van het toeval
Is mijn hoofd bloedig, maar niet gebogen.

Voorbij deze plek van toorn en tranen
Duikt slechts de verschrikking op van schaduw
Maar de dreiging van de jaren
Vindt en zal mij vinden: onbevreest

Het doet er niet toe hoe smal de poort
Hoe beladen met straf de toekomst ook is
Ik ben meester over mijn lot
Ik ben de gezagvoerder van mijn ziel

William Ernest Henley, de auteur van dit prachtige gedicht, leed vanaf zijn twaalfde aan bot tuberculose. Een paar jaar later, op 17 jarige leeftijd had de ziekte zijn voet zo zwaar aangetast dat zijn been tot aan de knie moest worden geamputeerd. Dit was een zeer pijnlijke operatie. Direct na de operatie kreeg hij te horen dat ook zijn andere been moest worden geamputeerd. Hij besloot een andere arts te raadplegen. Gelukkig lukte het deze arts zijn been te redden, maar slechts na een uitgebreide voet operatie. Dit was bepaald geen Droomreis! Desondanks schreef William dit gedicht, een toonbeeld van zijn moed en veerkracht, terwijl hij revalideerde van deze operaties.
Invictus betekent: onoverwinnelijk

William wist wat het was om (pijn) te lijden. Toch bleef hij onoverwinnelijk.